chat sohbet

£0

donated from 0

donations

Welcome to my Givey page
Story
Toplumun psikososyal durumunu iyileştirmek, samimi, gerçek ve duygu yoğunluğu olan arkadaşlıkları teşvik ederek, kişiler arası yardımlaşmanın önemini kavratmak, hayatın her anını tüm güzellikleriyle kullancıların eş zamanlı birlikte yaşamasını sağlamak. toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak, sevgi, saygı, huzur ve hoşgörü temeline dayanan gerçekçi bir sohbet platformu olmak. https://www.gevezeyeri.com/ https://www.gevezeyeri.com/ https://www.gevezeyeri.com/ https://www.gevezeyeri.com/ https://www.gevezeyeri.com https://www.gevezeyeri.com
Fundraisers

Donations