It's Young Carers Awareness Week until Saturday 1st February

69

%

£275

raised of £400 target from 23 people

Gwobrau gwych i'w hennill! // More fab prizes to be won!
About

Prynwch docyn raffl am gyfle i ennill gwobr gwych! . Mae'r rhestr o wobrau yn tyfu yn barhaus ond ar hyn o bryd mae'n cynnwys:

Noson mewn pabell cloch foethus yn Ne Ceredigion wrth "Byd o Les" https://www.instagram.com/bydoles/

Breichled arian gwerth £49 wrth gemwaith "Ti a Fi" https://tiafi.com

Hamper moethus wrth Glory Stores https://www.glory-stores/>

Pryd o fwyd tri chwrs i ddau wrth Little Kochi https://www.littlekochi.com/Menu.pdf>

Taleb gwerth £10 wrth Siop Lyfrau Cant a Mil https://www.cantamil.com

Taleb gwerth £20 wrth Siop blanhigion "The elephant's ear" https://www.facebook.com/theelephantsear/

Taleb gwerth £20 wrth Siop ddillad cefnogwyr Pel droed Cymru @so58 (i warrio yn ei siop yn y Bala!

I brynu tocyn, rhowch rodd o leiaf £5 gan ddefnyddio'r dudalen hon (bydd yn rhaid talu ffi taliad o 5% i Givey yn ychwanegol). Gan eich bod yn derbyn tocyn raffl am eich rodd, nid yw eich rhodd yn gymwys i dderbyn 'giftaid'. Am bob £5 a roddir, byddwn yn ymateb i'ch rhodd gyda sylw yn cyhoeddi eich rhif tocyn raffl.

Ar y 17 o Orffennaf bydd y plant yn ein helpu i ddewis (ar hap) rhif buddugol ar gyfer pob gwobr.

Diolch am ymweld â'n tudalen Givey. Pan roddwch eich rhodd trwy Givey, mae'r Elusen yn derbyn 100% o'r rhodd. Mae eich manylion yn ddiogel gyda Givey ac mae rhoi yn hollol ddiogel. Nid ydynt byth yn rhannu eich cyfeiriad e-bost ag unrhyw drydydd partïon ac eithrio'r elusen rydych chi'n rhoi iddi.

Enter our raffle for your chance to win one of our generously donated prizes .

One night in a luxury bell tent in South Ceredigion from www.instagram.com/bydoles/

Silver bracelet worth £49 from Ti a Fi jewellery https://tiafi.com

Luxury hamper from Glory Stores https://www.glory-stores/>

Three course meal for two Little Kochi https://www.littlekochi.com/Menu.pdf>

Voucher worth £10 from Cant a Mil bookshop www.cantamil.com

Voucher worth £20 from the "The elephant's ear" plant shop https://www.facebook.com/theelephantsear/

Voucher worth £20 from Welsh Football Supporters clothes supplier @so58 (to be spent in the shop in Bala)

To buy a ticket please make a donation of at least £5 to this page. You will have to pay a 5% transaction fee. For every £5 donated we will respond to your donation with a comment issuing a raffle ticket number. As you are receiving a raffle entry in exchange for a donation, your donation cannot be eligible for giftaid.

At our fun day on July the 17th the children will help us to choose a winning number for each prize at random.

Thank you for visiting our Givey page. When you make your donation through Givey, the Charity receives 100% of the donation. Your details are safe with Givey and donating is completely secure. They never share your email address with any third parties except the Charity you donate to.

Small societies lotteries registration number: SL0277

Timeline

Spread the word on Social Media

Share on Facebook Share on Twitter

Fundraising for

Mae Cylch Meithrin Nant Lleucu yn cynnig Cylch Chwarae Cymraeg ym Mhenylan i blant dros ddwy a hanner yn ogystal â grŵp rhieni / gwarchei...

Donations