59

%

£235

raised of £400 target from 21 people

This fundraiser has ended and cannot be donated to

This fundraiser has ended and cannot be donated to

About
Gwobrau gwych i'w hennill! More fab prizes to be won!

Raffl y Gwanwyn 2023 / Spring Raffle 2023

Target: £400.00

Prynwch docyn raffl am gyfle i ennill gwobr gwych! Mae'r rhestr o wobrau yn tyfu yn barhaus ond ar hyn o bryd mae'n cynnwys:

Taleb gwerth £50 gan gwmni Mabli www.mabli.co.uk

Taleb tylino gwerth £40 ar gyfer Melyn Therapies www.melyntherapies.com

Clustdlysau perl dŵr croyw gwyn gwerth £40 o gwmni gemwaith Emma Kate Francis www.emmakatefrancis.com

Gwaith Celf gwreiddiol gan Rachel Anne Rasmussen www.rachelannerasmussen.co.uk

Taleb £10 ar gyfer becws Brød i’w wario yn yr Hatch ger Newport Road www.thedanishbakery.co.uk

Cadair swyddfa du ‘Orangebox’

Taleb gwerth £25 ar gyfer Crafty Devil brewing

I brynu tocyn, rhowch rodd o leiaf £5 gan ddefnyddio'r dudalen hon (bydd yn rhaid talu ffi taliad o 5% i Givey yn ychwanegol). Gan eich bod yn derbyn tocyn raffl am eich rodd, nid yw eich rhodd yn gymwys i dderbyn 'giftaid'. Am bob £5 a roddir, byddwn yn ymateb i'ch rhodd gyda sylw yn cyhoeddi eich rhif tocyn raffl.

Ar y 30ain o Ebrill bydd y plant yn ein helpu i ddewis (ar hap) rhif buddugol ar gyfer pob gwobr. Bydd y raffl yn cau ar-lein ar y 27ain o Ebrill ond bydd modd prynu tocyn raffl yn y diwrnod o hwyl ar y 30ain.

Diolch am ymweld â'n tudalen Givey. Pan roddwch eich rhodd trwy Givey, mae'r Elusen yn derbyn 100% o'r rhodd. Mae eich manylion yn ddiogel gyda Givey ac mae rhoi yn hollol ddiogel. Nid ydynt byth yn rhannu eich cyfeiriad e-bost ag unrhyw drydydd partïon ac eithrio'r elusen rydych chi'n rhoi iddi.

Enter our raffle for your chance to win one of our generously donated prizes.

Voucher worth £50 from Mabli www.mabli.co.uk

A £40 voucher for a massage at Melyn Therapies www.melyntherapies.com

A pair of dainty white freshwater pearl stud earrings worth £40 www.emmakatefrancis.com

Original art work by Rachel Anne Rassmussen www.rachelannerasmussen.co.uk

A £10 voucher for Brød bakery to spend in the Hatch near Newport Road www.thedanishbakery.co.uk

Black Orangebox Do Office Chair

A £25 voucher for Crafty Devil Brewing

To buy a ticket please make a donation of at least £5 to this page. You will have to pay a 5% transaction fee. For every £5 donated we will respond to your donation with a comment issuing a raffle ticket number. As you are receiving a raffle entry in exchange for a donation, your donation cannot be eligible for giftaid.

At our fun day on April the 30th the children will help us to choose a winning number for each prize at random. The raffle will close online on the 27th of April but you will still be able to purchase a raffle ticket at the fun day.

Thank you for visiting our Givey page. When you make your donation through Givey, the Charity receives 100% of the donation. Your details are safe with Givey and donating is completely secure. They never share your email address with any third parties except the Charity you donate to.

Small societies lotteries registration number: SL0277

Timeline

Spread the word on Social Media

Share on Facebook Share on Twitter

Fundraising for

Mae Cylch Meithrin Nant Lleucu yn cynnig Cylch Chwarae Cymraeg ym Mhenylan i blant dros ddwy a hanner yn ogystal â grŵp rhieni / gwarchei...

Donations