It's 24/7 Samaritans Awareness Week until Friday 31st July

123

%

£370

raised of £300 target from 33 people

This fundraiser has ended and cannot be donated to

This fundraiser has ended and cannot be donated to

About

Gwobrau gwych i'w hennill! Fab prizes to be won!

Raffl yr Haf 2024 / Summer Raffle 2024

Prynwch docyn raffl am gyfle i ennill gwobr gwych! Mae'r rhestr o wobrau yn tyfu o hyd ond ar hyn o bryd mae'n cynnwys:

Un noson mewn pabell gloch yng Ngorllewin Cymru https://www.pitchup.com/campsites/Wales/Mid-Wales/Ceredigion/Cardigan/byd-o-les/

Taleb gwerth £50 gan gwmni Mabli www.mabli.com

Taleb ar gyfer Blue Diamond Garden Centre www.https://www.bluediamond.gg/garden-centre/cardiff-garden-centre

4 tocyn i gêm rygbi Caerdydd

Clustlysau wedi eu gwneud gan Emma-Kate Franciswww.emmakatefrancis.com

Taleb £30 i Gronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien https://lisvane-llanishen.com/visitor-centre/

I brynu tocyn, rhowch rodd o leiaf £5 gan ddefnyddio'r dudalen hon (bydd yn rhaid talu ffi taliad o 5% i Givey yn ychwanegol). Gan eich bod yn derbyn tocyn raffl am eich rodd, nid yw eich rhodd yn gymwys i dderbyn 'giftaid'. Am bob £5 a roddir, byddwn yn ymateb i'ch rhodd gyda sylw yn cyhoeddi eich rhif tocyn raffl. Ar y 10fed o Orffennaf bydd rhif buddugol ar gyfer pob gwobr yn cael eu dewis yn y Mabolgampau.

Diolch am ymweld â'n tudalen Givey. Pan roddwch eich rhodd trwy Givey, mae'r Elusen yn derbyn 100% o'r rhodd. Mae eich manylion yn ddiogel gyda Givey ac mae rhoi yn hollol ddiogel. Nid ydynt byth yn rhannu eich cyfeiriad e-bost ag unrhyw drydydd partïon ac eithrio'r elusen rydych chi'n rhoi iddi.

Enter our raffle for your chance to win one of our generously donated prizes.

A night in a bell tent in West Wales https://www.pitchup.com/campsites/Wales/Mid-Wales/Ceredigion/Cardigan/byd-o-les/

Voucher worth £50 from Mabli www.mabli.com

A voucher for Blue Diamond Garden Centre www.https://www.bluediamond.gg/garden-centre/cardiff-garden-centre

4 tickets for a Wales rugby match

Earrings made by Emma Kate Francis www.emmakatefrancis.com

A £30 voucher for Lisvane and Llanishen Resevoirs

To buy a ticket please make a donation of at least £5 to this page. You will have to pay a 5% transaction fee.

For every £5 donated we will respond to your donation with a comment issuing a raffle ticket number. As you are receiving a raffle entry in exchange for a donation, your donation cannot be eligible for giftaid. At our Mabolgampau on the 10th of July we will choose a winning number for each prize at random.

Thank you for visiting our Givey page. When you make your donation through Givey, the Charity receives 100% of the donation. Your details are safe with Givey and donating is completely secure. They never share your email address with any third parties except the Charity you donate to. Small societies lotteries registration number: SL0277

Timeline

Spread the word on Social Media

Share on Facebook Share on Twitter

Fundraising for

Mae Cylch Meithrin Nant Lleucu yn cynnig Cylch Chwarae Cymraeg ym Mhenylan i blant dros ddwy a hanner yn ogystal â grŵp rhieni / gwarchei...

Donations